Tel:   0989 791982 Hotline: 0989 791982 - 0918 681982 Email: tuan6282@gmail.com

Khám bệnh - Tư vấn - Kê đơn

06:11:00 21/11/2015

*** Khám bệnh - xem mạch - kê đơn thuốc Nam Bắc

*** Tư vấn điều trị - Tư vấn dinh dưỡng.

*** Thuốc thang - Thuốc hoàn tán - Hoàn tán theo yêu cầu

Đánh giá:

 

                   

5.1/5 (45 bình chọn)

 

Đang xử lý...