Phòng khám 5
Phòng khám 5
slideshow 4
slideshow 4
Phòng khám 1
Phòng khám 1
slideshow1
slideshow1
      Tel:   0989 791982 Hotline: 0989 791982 - 0918 681982 Email: tuan6282@gmail.com

THỦY CHÂM (Tiêm thuốc vào huyệt)

Thủy châm (Tiêm thuốc vào huyệt)
Thủy châm (Tiêm thuốc vào huyệt)

17/11/2015 16:24:00

- Thuỷ châm là một thủ thuật đưa thuốc vào huyệt nhằm làm tăng thêm diện...

1/1

 

Đang xử lý...