Tel:   0989 791982 Hotline: 0989 791982 - 0918 681982 Email: tuan6282@gmail.com

THUỐC NAM CHỮA CÁC CHỨNG HƯ

02:09:00 21/09/2016

CÁCH CHỮA CÁC CHỨNG BỆNH HƯ
(Kinh nghiệm)

 

KHÍ hư là lạnh rõ ràng

Hương nhu-Ích mẫu 2 anh phải cần

HỎA hư phải có nguyên nhân

Bạc hà-Ích mẫu như thần chớ quên

DƯƠNG thịnh phát nóng không yên

Ba gạc cộng với Chỉ thiên diệu kỳ

DƯƠNG thoát chân tay lạnh đi

Vung vang-Răm dại chữa thì bệnh yên

ÂM hư là Thủy hư liền

Cúc tần nấu với Đỗ đen an toàn

HỎA động phát nóng từng cơn

Cỏ bấc-Bươm bướm uống liền khỏi mau

ÂM động phát nóng nhức đầu

Ngải cứu-Ba gạc dùng mau bệnh nhàn

Nếu mà hư cả ÂM DƯƠNG

Đinh lăng dùng với Vung vang chớ rời

KHÍ hư tựa người hết hơi

Tía tô rồi lại phải mời Đinh lăng

HUYẾT hư da thịt khô khan

Mạch môn-Ích mẫu phải nên yêu cầu

…….

 

Đánh giá:

 

                   

4.9/5 (24 bình chọn)

 

Đang xử lý...